Mẫu rèm có hàng

Dưới đây là những mẫu rèm phòng tắm đang có sẵn hàng để chúng ta lựa chọn:
Không gian phòng tắm, khi chúng ta sử dụng nước để tránh nước bắn tung tóe ra những khu vực chúng ta cần để khô thì chúng ta nên sử dụng rèm phòng tắm của SANI. Ngoài ra rèm phòng tắm SANI cung cấp có tác dụng trang trí rất thẩm mỹ và đẹp mắt.


Những mẫu rèm dưới đây là rèm loại 1 sản xuất tại Thái Lan có 3 kích thước

1./ Ngang 180cm x 180cm giá 460.000 đồng
2/. Ngang 180cm x 200cm giá 480.000 đồng
3./ Ngang 240cm x 180cm  giá 500.000 đồng

Và có một số mẫu đặc biệt cao cấp giá có cao hơn chút đỉnh

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Đây là mẫu rèm phòng tắm chất liệu Plastic cao cấp có 3 kích thước lựa chọn vui lòng liên hệ 0938 57 20 68 - hoặc xem chi tiết tại RemPhongtam.vn 

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Đây là mẫu rèm phòng tắm chất liệu Plastic có hoa văn kích thước vui lòng liên hệ 0938 57 20 68 - hoặc xem chi tiết tại RemPhongtam.vn 

Đây là mẫu rèm phòng tắm chất liệu Plastic có hoa văn kích thước vui lòng liên hệ 0938 57 20 68 - hoặc xem chi tiết tại RemPhongtam.vn 

Đây là mẫu rèm phòng tắm chất liệu Plastic có hoa văn kích thước vui lòng liên hệ 0938 57 20 68 - hoặc xem chi tiết tại RemPhongtam.vn 

Đây là mẫu rèm phòng tắm chất liệu Plastic có hoa văn kích thước vui lòng liên hệ 0938 57 20 68 - hoặc xem chi tiết tại RemPhongtam.vn 

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Đây là mẫu rèm phòng tắm chất liệu Plastic có hoa văn kích thước vui lòng liên hệ 0938 57 20 68 - hoặc xem chi tiết tại RemPhongtam.vn 

Đây là mẫu rèm phòng tắm chất liệu Plastic có hoa văn kích thước vui lòng liên hệ 0938 57 20 68 - hoặc xem chi tiết tại RemPhongtam.vn 

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Đây là mẫu rèm phòng tắm chất liệu Plastic có hoa văn kích thước vui lòng liên hệ 0938 57 20 68 - hoặc xem chi tiết tại RemPhongtam.vn 

Đây là mẫu rèm phòng tắm chất liệu Plastic có hoa văn kích thước vui lòng liên hệ 0938 57 20 68 - hoặc xem chi tiết tại RemPhongtam.vn 

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68


Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68

Đây là mẫu rèm phòng tắm chất liệu Plastic có hoa văn kích thước vui lòng liên hệ 0938 57 20 68 - hoặc xem chi tiết tại RemPhongtam.vn 

Mẫu rèm treo trong phòng tắm là loại rèm vải không thấm nước - xem chi tiết nhiều mẫu rèm phòng tắm tại RemPhongtam.vm hoặc liên hệ 0938 57 20 68